Kaili Blues

TV-14 | 1 hr 50 min | Drama

Chen, a preoccupied doctor working in a small clinic in the rain-drenched city of Kaili, decides to fulfill his late mother’s wish and sets off on a journey to look for his brother’s abandoned child.

Credits

Cast
Chen Yongzhong, Zhao Daqing, Luo Feiyang, Yu Shixue, Xie Lixun, Zeng Shuai, Qin Guangqian, Guo Yue
Cinematographer
Wang Tianxing
Editor
Qin Yanan
Producer
Wang Zijian, Shan Zuolong, Li Zhaoyu
Executive Producer
Edward Ding, Shen Yang
Director
Bi Gan
Writer
Bi Gan